Trang chủ > Tin tức > Vai trò của ngành công nghiệp phụ trợ cho sự phát trền nền công nghiệp Việt Nam

Tổng quan

Lời tựa

Ngành công nghiệp của chúng ta đã và đang từng bước phát triển theo diện rộng về lĩnh vực gia công như dệt may, thời trang, cho đến lắp ráp như ô tô, xe máy, thiết bị điện và điện tử… là chủ yếu.Tỷ lệ cung ứng  phụ liệu trong nước còn khá hạn chế như ôtô là 25-35%. Điều này dẫn đến việc giá trị gia tăng của sản phẩm công nghiệp còn thấp, năng lực cạnh tranh của các doanh  nghiệp trong các ngành này còn rất ké. Để làm tốt được điều này thì việt nam chỉ có một cách duy nhất là phải phát triển thành công ngành công nghiệp phụ trợ bởi nó có vai trò quan trọng trong việc tham gia vào chuỗi cung ứng cũng như chuỗi giá trị toàn cầu.

Mọi người  vui lòng đọc chi tiết bài viết tại đây: 

https://hlmvina.com/phat-trien-cong-nghiep-phu-tro-nang-cao-suc-canh-tranh-hang-cong-nghiep-viet-nam

Thiết bị AGV Thiết bị AGV